Tôi đã nói là nó sẽ kết thúc sau một thời gian. Bạn không cần phải tức giận. Dee Dee nói – Tôi cũng đã nói là Bhosdi…Tôi cũng đã nói là cứ từ từ thôi…nhưng tên khốn bạn đã nhập vào tôi và nghĩ rằng đó là con điếm. Tôi nói đùa – chị ơi… chị ơi… em sẵn sàng làm chó của chị. Chỉ là con điếm của tôi! Diddy nói – bạn nhỏ hơn tôi … nhưng con cặc của bạn rất khỏe. ồ ồ Sumit…làm cho tôi con điếm của bạn, fuck tôi. Ahhhhhh… mẹ kiếp thằng khốn… mẹ kiếp… mẹ kiếp cái lồn của em gái mày… biến cô ấy thành một con chó! Và bây giờ tôi cũng nói điều đó với sự nhiệt tình – vâng, đồ khốn, hãy nhận lấy…đụ âm hộ của bạn với con cặc của anh trai bạn.