#1 #2

Bị nghiện khi xem sex công sở của dâm nữ thèm tình Sun Na vừa bước vào cửa đã khóc, ôm lấy Wang Xue và nói Chị ơi Trời sập, trường âm nhạc mà Liu Yue sẽ theo học đã bị thu hồi, hệ thống tiến cử và tuyển chọn cho tất cả các trường đại học đã bị hủy bỏ, và hệ thống thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục, em gái của tôi, Công nhân của chúng tôi, Đại học Nông dân và Binh lính cũng bị thu hồi, và nó đã trở lại hệ thống trường trung học, tôi ơi, tôi lại bị chuyển đến một thành phố khác, chị ơi, tôi nên làm gì đây Lưu Nguyệt của ta, ta đã trao cả thân thể cho hắn.