bởi vì chúng tôi không bao giờ nói về nó nữa. Anh ấy cũng không nói bóng gió với tôi nữa, với điều đó, liệu pháp, mặc dù hơi lạc điệu, nhưng đã có tác dụng. Tôi hy vọng rằng câu chuyện có thật này, bạn thích nó, vì nó đã phục vụ tôi như một lối thoát ẩn danh, vì tôi chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai. Xin chào, bạn có khỏe không, tôi là Alexander đây, và đây là một câu chuyện nhỏ khác xảy ra khi tôi còn là một thiếu niên. Tôi đã đi chơi với một vài người bạn ở đâu đó ở Puerto Vallarta, tôi không nhớ rõ lắm. Dù sao, chúng tôi đã có một tiệc trăng ở đó.