Anh ấy nằm thẳng và yêu cầu tôi đặt âm hộ của mình lên con cặc của anh ấy. Tôi đặt âm hộ của mình lên con cặc của Dheeraj và bắt đầu di chuyển lên xuống. Cùng lúc đó, Iqbal đẩy con cu của anh ấy ra sau mông tôi. Bây giờ Dheeraj đang tận hưởng âm hộ của cô ấy và Iqbal đang đá vào mông tôi. Cả hai đều có sữa của tôi ép giữa họ. Tôi bắt đầu thưởng thức Sandwich Fuck. Nhưng cũng có nỗi đau. Tôi bị cơn say chi phối, vì vậy tôi vừa làm vừa tạo ra những âm thanh tuyệt vời. Cứ như vậy, khoảng 20 phút, một cuộc làm tình qua lại kinh khủng. Sau đó, Iqbal Singh xuất nước vào mông tôi và Dheeraj xuất dương vật của anh ấy vào âm hộ tôi.