#1 #2

Duy nhất gái ngon thích địt kiểu chó không tìm ở đâu ra Liu Shun nói Ông Wang thực sự hài hước. Điều kiện ở đây rất tồi tệ. Xin hãy tha thứ cho tôi. Bộ trưởng Hei nói Đừng nói điều kiện kém, đó là một trò đùa trên núi. Liu Shun nói, Những trò đùa nào khiến chúng ta vui vẻ Bí thư Hei sau đó nói Một lãnh đạo trong thành phố lên núi kiểm tra công việc, một người phụ nữ đang tiếp khách, ăn tối, nhàn rỗi buồn chán, bên đống củi có quan hệ bất chính với lãnh đạo, người phụ nữ này đã bị đứng dậy và vòng tay ôm lấy cô ấy Quần nói, chúng tôi không có TV trên núi và chúng tôi không có thú vui nào khác, điều kiện ở đây tồi tệ và tôi có lỗi với người lãnh đạo.