Sau khi chào hỏi thích hợp, tôi rời đi và đi lên ngôi nhà ở tầng trên. Ở cầu thang, tôi gặp một trong những người cô của tôi đang đi xuống phòng khách với mấy cái chai. Ngay khi tôi chào cô ấy, cô ấy đã hỏi tôi đang làm gì trên lầu khi bữa tiệc ở tầng dưới và tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn đi vệ sinh, cô ấy trả lời rằng cô ấy đang bận vì em họ tôi đang tắm từ lúc cô ấy đi tắm. phải làm việc muộn nên cô ấy không thể chuẩn bị sẵn trong nhà và đã mang quần áo của mình lên để mặc ở đó. Dù vậy, tôi vẫn vào nhà và ngồi xem TV cho đến khi anh ấy tắm xong.