Tôi đã muốn nói chuyện với bạn trong một thời gian dài, nhưng bạn hiếm khi nói chuyện. Tôi-tôi sẵn sàng phục vụ bạn bất cứ khi nào bạn đặt hàng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho bạn. Dì – Tôi không chơi vòng tròn. Ý tôi là vậy. Tôi thích bạn và yêu bạn. Nếu bạn cũng yêu tôi, hãy đến sân thượng bây giờ. Tôi đang ở phòng trên lầu. Nói xong dì cúp điện thoại. Người tôi từng hôn mỗi ngày, hôm nay anh cầu hôn trước mặt tôi. Tôi cũng ngủ phòng có ban công nên chỉ mất một phút là tôi trèo qua tường vào phòng anh. Cánh cửa vẫn mở khi tôi đẩy nó ra. Tôi đóng cửa ngay khi bước vào.