Tất nhiên, điều đó thậm chí còn khiến tôi thích thú hơn, tôi để anh ấy biết đưa một tay của anh ấy đến thành viên của tôi, để anh ấy thoải mái. Anh thích ngực em lắm phải không?- anh vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi ngực anh để nói chuyện. Vâng… rất nhiều… Và… bạn có nghĩ rằng tôi có chúng với kích thước vừa phải không? Trân trọng. Thành thật mà nói?… thì… Tôi muốn nói rằng họ là những người lớn, hoặc những người trung bình… Nhưng các bạn… Chà… không nhiều… nghiêm túc… nhưng tại sao bạn lại muốn ngực?to? Chà… gọi nó là tự hào… như đàn ông các anh, các anh thích có cu to… Bah… đàn ông ngu quá…