Chuối khủng làm em chảy nước lồn

với chiếc poya mà cô ấy có bên trong, rằng tôi đã đưa poya của mình vào cho đến khi tôi lấy nó ra khỏi miệng anh ấy… tóm lại, một ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe thấy từ anh ấy, nhưng theo phong cách ngôn ngữ thông thường của anh ấy, mặc dù về mặt logic thì không đạt được những thuật ngữ đó, ngoại trừ trong những khoảnh khắc đó ngây ngất trong đó tôi mất kiểm soát. Tôi cảm thấy tinh hoàn và đùi của mình lại rỉ nước và em gái tôi nhảy cao đến mức hai hoặc ba lần dương vật của tôi ra khỏi âm đạo của em ấy, khiến em ấy phải dừng lại và trả thanh kiếm vào vỏ. Nó đã rõ ràng.